Skip to the content

Lokale DKS-produksjoner i Stjørdal

På denne siden finner du informasjon om de lokale DKS-produksjonene for skoleåret 2020-2021 og i tillegg de produksjonene som ble utsatt i forrige skoleår pga. Covid-19. Informasjon om DKS-produksjoner fra Trøndelag fylkeskommune finner du på www.dkstrondelag.no

Skumle skurker og dyktige detektiver - UTSATT Ny turneplan kommer

Aktivitetsdagen på museet - Ny turneplan under (utsatt fra vår 2020 til høst 2021) Nå for 5.trinn

Trondheim Kunstmuseum - omvisning for 9.trinn! (utsatt fra vår 2020) ny turneplan under

Hegra Festning (9.trinn) - Utsatt til vår 2021

Dans bevegelse og glede (3.trinn+VO) - UTSATT Ny beskjed kommer