Skip to main content Skip to footer

Administrasjon

Rektor

Mari Ann Lervåg Pettersen

Inspektør Mette Stene Ertsgaard

Inspektør

Mette Stene Ertsgaard