Skip to main content

Administrasjon

Rektor

Mari Ann Lervåg Pettersen

Inspektør

Mette Stene Ertsgaard

Aksepter cookies på vår hjemmeside

Back to top