Skip to the content

Stjørdal kulturskole har et samarbeidsutvalg bestående av foreldrerepresentanter fra alle fag i kulturskolen. I tillegg sitter leder for kulturkomiteen i kommunen i utvalget. Samarbeidsutvalget er hjemlet i retningslinjene for Stjørdal kulturskole.

Følgende foreldre sitter i utvalgt for skoleåret 2018/2019:

Eivind Junker, Trude Arntsen, Rita Aursøy, Barth Kriens, Tone Woie Alstadheim, Hanne Sterten, Jostein Listou, Bodil Gjevik, Berit Irene Løvmo, Kari Fløttum, Lisbeth Skaug Salberg og Eva Lassemo.

Fra kulturkomiteen kommer Tommy Reinås.

 

Retningslinjer