Skip to main content Skip to footer

Sang fra 9 år


Elevene vil få undervisning i pop, jazz, rock, musikaler, klassisk og folkemusikk individuelt og i grupper satt sammen etter alder og nivå. Undervisningen vil gi råd om stemmens utviklingsmuligheter. Gjennom konsertvirksomhet vil elevene få erfaring i både formidling og tekstforståelse. 

I kulturskolen kan man starte på sang når man begynner i grunnskolen. Fra 1. - 3.trinn får elevene tilbud om sang i gruppe med opptil 15 elever. Fra 4. - 7.trinn vil gruppene bli mindre. Fra 8.trinn vil elevene enten ha time individuelt eller i mindre grupper på 2 - 3 elever.


Foto: Ann Kristin Andersson