Skip to the content

Valthorn

Althorn og valthorn
Althorn og valthorn er mest brukt i korps men kan også brukes i kammermusikk og orkester. Hornundervisningen på kulturskolen tar utgangspunkt i elevens nivå og ambisjoner. 
 
Undervisningen
Althorn og valthorn tilhører messinginstrumentene sammen med, kornett og trompet, trombone euphonium, og tuba. I kulturskolen kan man få undervisning på alle messinginstrumenter.
 
Alder
Man kan begynne å spille på althorn eller valthorn når man er ca 8 år gammel, avhengig av elevens størrelse og modenhet. 

Samspill
Det er meget gode samspillsmuligheter for althorn og valthorn. De fleste som starter på althorn og valthorn spiller allerede i et skolekorps. I tillegg kan man spille kammermusikk i små grupper eller man kan delta i storband og forskjellige større og mindre prosjekter. Det avholdes jevnlig konserter, hvor elever spiller for hverandre og for familie og venner. 
 
Instrument
Kulturskolen har ikke althorn eller valthorn til utleie. Hvis man vil spille althorn eller valthorn bør man snakke med sitt lokale skolekorps først.
 
Øving
For å oppnå et tilfredsstillende resultat, må man være innstilt på å øve regelmessig hjemme, helst daglig.

Startalder
fra 8 år

Søk om plass