Skip to main content Skip to footer

Her får du svar på

ofte stilte spørsmål

Brukernavn er fødselsdato og år, seks siffer. Her får du mulighet til å trykke glemt passord.

Klikk på banneret "Søk om plass" på forsiden

Hvis vi ikke har ledige plasser, blir du satt på venteliste.  

Vi har dessverre en del venteliste på dans. Danseundervisningen foregår i grupper basert på fag og alder. Ventelister på de forskjellige danseklassene kan være forskjellig, alt etter hvilken søknadsmasse vi har til enhver tid.
Kontakt oss gjerne for mer informasjon.

Nedre aldersgrense kan variere. Se under det aktuelle faget på hjemmesiden. Øvre aldersgrense er 19 år.

Musikk: man må generelt ha eget instrument. I noen tilfeller kan man leie, men dette gjelder ikke alle instrument. Kryss av på søknadsskjemaet om dere ønsker å leie instrument hos oss. De som søker piano, må ha eget instrument hjemme. Noter kjøpes av eleven.

Dans: det foreligger en utstyrsliste med oversikt over hvilket utstyr som kreves på de enkelte disipliner. I tillegg betaler eleven en materialkostnad som dekker leie av kostymer til forestillinger og annet utstyr som brukes i undervisningen.

Drama: elevene betaler en materialkostnad som dekker leie av kostymer og annet utstyr som brukes i undervisningen.

Visuelle kunstfag: elevene betaler en materialkostnad som dekker noe av kostnadene til materialer som brukes i undervisningen.

Søknadsfristen for hovedopptak er 15. mai.

Vi tar stort sett inn elever fortløpende hvis vi får ledige plasser. Søknadsfrist for vårsemesteret er 1. desember.

Permisjon gis kun ved midlertidig flytting fra kommunen, eller av medisinske grunner.

Kulturskolen har søskenmoderasjon og flerfagsrabatt. Se prisliste for mer informasjon.

Ja, det er mulig å kombinere flere aktiviteter og fag. Elever som går på flere fag får flerfagsrabatt.

Nei, vi gir ikke prøvetimer. Kunstneriske uttrykk må læres over tid. En prøvetime vil ikke gi et riktig bilde av læringssituasjonen. 

Gjennom re-registrering bekrefter du at du fortsatt vil ha plassen neste skoleår, du kan oppdatere kontaktinformasjon, og bekrefte eller avkrefte at du vil stå på venteliste.

Vår elevportal heter Speedadmin. https://nostjoerdal.speedadmin.dk

All innmelding skjer via denne.

Her finner våre elever timeplan, oversikt over lærer(e) med kontaktinfo,  oversikt over kommende konserter/forestillinger/utstillinger, dine siste beskjeder, mulighet for å melde på flere fag, og mulighet for utmelding.

Når du får plass i kulturskolen, beholder du plassen til du sier den opp. Du trenger ikke å søke om plass på nytt til neste skoleår, men kulturskoleplassen eller ventelisteplassen må re-registreres før hvert skoleår. Dette må du gjøre for å bekrefte at du vil ha plassen også neste skoleår. Alle elever får e-post om re-registrering i mars.

All utmelding må gjøres via Speedadmin. Du finner dette på elevportalen. Det er ikke nok å melde fra til lærer.

Det kan du gjøre etter avtale med lærer.

På dans er det ikke mulig.

Dette varierer fra fag til fag. På fag hvor vi har noe ledig kapasitet, kan det være lettere enn f.eks på dans.