Skip to main content

Vil du spille et instrument?

Skape kunst med hendene...

...eller spille teater?

Stjørdal kulturskole

på Facebook

På Facebook finner du jevnlige oppdateringer om aktuelle saker. Vi forsøker å vise et tverrsnitt av aktiviteten vår.

Vi setter stor pris på om du vil følge oss på Facebook!

Klikk på knappen under eller lenken til høyre for å komme direkte til Facebook-siden vår.

Kommende aktiviteter

Re-registering

Plassen på kulturskolen må re-registreres hvert år, for at eleven skal bli flyttet over til neste skoleår. Re-registrering er nå åpnet, og alle elever og søkere med ventelisteplass har fått e-post om dette. Frist for re-registrering er 1. mai.

 

Aksepter cookies på vår hjemmeside

Back to top