Skip to main content

Vil du spille et instrument?

Skape kunst med hendene...

...eller spille teater?

Re-registering

Plassen på kulturskolen må re-registreres hvert år, for at eleven skal bli flyttet over til neste skoleår. Re-registrering er nå åpnet, og alle elever og søkere med ventelisteplass har fått e-post om dette. Frist for re-registrering er 1. mai.

 

Stjørdal kulturskole

på Facebook

På Facebook finner du jevnlige oppdateringer om aktuelle saker. Vi forsøker å vise et tverrsnitt av aktiviteten vår.

Vi setter stor pris på om du vil følge oss på Facebook!

Klikk på knappen under eller lenken til høyre for å komme direkte til Facebook-siden vår.

Aksepter cookies på vår hjemmeside

Back to top