Skip to main content Skip to footer

Stjørdal kulturskole

Stjørdal kulturskole ble etablert i 1979.

I dag tilbyr vi undervisning på musikk, dans, visuelle kunstfag og drama/teater. Du kan lese mer om de ulike fagene under fanen undervisningstilbud, og får mulighet til å søke om plass ved å trykke på knappen øverst i høyre hjørne. 

Vår målgruppe er hovedsaklig barn og unge i alderen 4-19 år. 

Undervisningen foregår i Kimen kulturhus, samt på skoler rundt om i hele kommunen.

Gjennom skoleåret gjør vi mange store og små konserter, forestillinger og utstillinger. Bildet under viser elever på klassisk ballett fra danseforestillingen våren 2017.

Søknadsfrist for hovedopptak: 15. mai.

Utmeldingsfrist: 1. mai

Frist for re-registrering til neste skoleår: 1. mai.