Skip to main content

Stjørdal kulturskole

Stjørdal kulturskole ble etablert i 1979.

I dag tilbyr vi undervisning på musikk, dans, visuelle kunstfag, drama og musikk ved livets begynnelse. Fra januar 2019 starter vi også opp undervisning i skapende skriving.

Vår målgruppe er barn og unge i alderen 0-19 år, og alle er velkommen til å søke om plass.

Undervisningen foregår i Kimen kulturhus, samt på skoler rundt om i hele kommunen.

Gjennom skoleåret gjør vi mange store og små konserter, forestillinger og utstillinger. Bildet under viser elever på klassisk ballett fra danseforestillingen våren 2017.

Aksepter cookies på vår hjemmeside

Back to top