Skip to the content

Stjørdal kulturskole ble etablert i 1979.

I dag tilbyr vi undervisning på musikk, dans, visuelle kunstfag, drama og musikk ved livets begynnelse. Fra januar 2019 starter vi også opp undervisning i skapende skriving.

Vår målgruppe er barn og unge i alderen 0-19 år, og alle er velkommen til å søke om plass.

Undervisningen foregår i Kimen kulturhus, samt på skoler rundt om i hele kommunen.

Gjennom skoleåret gjør vi mange store og små konserter, forestillinger og utstillinger. Bildet under viser elever på klassisk ballett fra danseforestillingen våren 2017.