Skip to main content

Lokale læreplaner

Stjørdal kulturskole har tatt utgangspunkt i den sentrale rammeplanen "Mangfold og fordypning" når vi har utviklet våre egne lokale læreplaner. "Mangfold og fordypning" kan leses i sin helhet her: Mangfold og fordypning

Aksepter cookies på vår hjemmeside

Back to top