Skip to the content

Lokale læreplaner

Stjørdal kulturskole har tatt utgangspunkt i den sentrale rammeplanen "Mangfold og fordypning" når vi har utviklet våre egne lokale læreplaner. "Mangfold og fordypning" kan leses i sin helhet her: Mangfold og fordypning

Lokal læreplan blåseinstrumenter

Lokal læreplan slagverk

Lokal læreplan strykeinstrumenter

Lokal læreplan dans

Lokal læreplan gitar og bass

Lokal læreplan visuelle kunstfag

Lokal læreplan piano

Lokal læreplan sang

Lokal læreplan drama og teater

Lokal læreplan skapende skriving