Skip to main content

Julekonserter på Hegra barneskole. 1-4. trinn kl 1130-1200 5-7. trinn kl 1215-1245 Lærere som har eller ønsker å rekruttere elever i Hegra inviteres til å bli med på konserten. Kanskje det er mulig å vise fram elever fra andre skoler på instrumenter det pr i dag ikke undervises på i Hegra.

15. desember 2021 - kl. 11.30
Julekonserter på Hegra barneskole.
1-4. trinn kl 1130-1200
5-7. trinn kl 1215-1245
Lærere som har eller ønsker å rekruttere elever i Hegra inviteres til å bli med på konserten. Kanskje det er mulig å vise fram elever fra andre skoler på instrumenter det pr i dag ikke undervises på i Hegra.

Aksepter cookies på vår hjemmeside

Back to top