Skip to main content

Ferske fjes

5. mai 2021 - kl. 18.00
I mange år har Stjørdal kulturskole arrangert konserten Ferske Fjes for våre "førsteårs"-elever. Her får elevene mulighet til å vise frem det de har arbeidet med i løpet av det første året på kulturskolen til foreldre og familie. I år er konserten i mai, når vi forhåpentligvis har mulighet for publikum i salen. Velkommen til konsert!
Ferske fjes

Aksepter cookies på vår hjemmeside

Back to top