Skip to main content

11-04-2022

Speedadmin er vårt administrasjonsprogram. Alle våre lærere, elever og foresatte (som har registrert seg) har sin egen bruker på speedadmin. På speedadmin kan du melde på nye fag, melde av fag, re-registrere elevplassen eller ventelisteplassen, og melde ut. Eleven finner f.eks sine timeplaner og kontaktinfo til sine lærere. Elever over 18 år har adgang til å melde på og melde av i speedadmin. Foresatte har tilgang til alle sine barn fra sin speedadmin-portal (forutsatt at de er logget inn som foresatt), og finner alle timeplaner og kontaktinfo. Merk at du må være registrert som betaler for å kunne re-registrere ditt barn på kulturskolen. 
Hvis du ønsker å legge til flere kontaktpersoner eller foresatte til ditt barn, gjøres det også på speedadmin. Pga GDPR-regler må dette gjøres av en foresatt som allerede er registrert.  
På speedadmin finner du også til enhver tid de 5 siste beskjedene som er sendt til deg. 

Aksepter cookies på vår hjemmeside

Back to top