Skip to main content

Informasjon på flere språk

27-06-2022

I samarbeid med integreringsenheten i Stjørdal kommune, har vi fått en kort introduksjon om kulturskolen på flere språk; engelsk, somali, russisk, ukrainsk, tigrinja og arabisk. Du finner disse ved å trykke på Languages øverst i høyre hjørne, og velge det språket du ønsker. 
Informasjon på flere språk

Aksepter cookies på vår hjemmeside

Back to top