Skip to main content

Baryton

Anbefalt alder: fra 8-9 år.
Undervisning på baryton er i hovedsak tilknyttet korpsopplæring. Foregår stort sett i grupper, men kan unntaksvis foregå som enkeltundervisning hvis spesielle hensyn tilsier det. Kulturskolen har ikke baryton til leie, da må du ta kontakt med ditt lokale skolekorps. 

Øving
For å oppnå et tilfredsstillende resultat, må man være innstilt på å øve regelmessig hjemme, helst daglig.
 
Baryton er et musikkinstrument i messingblåserfamilien, og tilhører saxhornene. Den har 3 ventiler; noen modeller har også en 4. ventil (kvartventil). Instrumentet er stemt i B, en oktav under trompeten. Den spiller i samme leie som, og ser ut som en eufonium, men de har forskjellig boring.
 
Baryton - les mer om instrument og utøver her
 
Foto: Ann Kristin Andersson
 

Baryton

Aksepter cookies på vår hjemmeside

Back to top