Skip to main content Skip to footer

Baryton

Undervisning på baryton er i hovedsak tilknyttet korpsopplæring. Foregår stort sett i grupper, men kan unntaksvis foregå som enkeltundervisning hvis spesielle hensyn tilsier det. Kulturskolen har ikke baryton til leie, da må du ta kontakt med ditt lokale skolekorps. 
Anbefalt alder ved oppstart: 8-9 år

Øving
For å oppnå et tilfredsstillende resultat, må man være innstilt på å øve regelmessig hjemme, helst daglig.
 
Foto: Ann Kristin Andersson