Skip to main content Skip to footer

Trombone


Trombonen er mest brukt i korps men kan også brukes i kammermusikk, orkester og storband. Tromboneundervisningen på kulturskolen tar utgangspunkt i elevens nivå og ambisjoner. 
 
Trombone tilhører messinginstrumentene sammen med, kornett og trompet, horn, valthorn, euphonium, og tuba. I kulturskolen kan man få undervisning på alle messinginstrumenter.
 
Det er meget gode samspillsmuligheter for trombone. De fleste som starter trombone spiller allerede i et skolekorps. I tillegg kan man spille kammermusikk i små grupper eller man kan delta i storband og forskjellige større og mindre prosjekter. Det avholdes jevnlig konserter, hvor elever spiller for hverandre og for familie og venner.
 
Kulturskolen har ikke trombone til utleie. Hvis man vil spille trombone bør man snakke med sitt lokale skolekorps først.

For å oppnå et tilfredsstillende resultat, må man være innstilt på å øve regelmessig hjemme, helst daglig.
 
Startalder fra 8 år

Foto: Ann Kristin Andersson