Skip to main content Skip to footer

Cello


Cello er et meget brukt instrument særlig innenfor klassisk musikk og folkemusikk. Celloundervisningen på kulturskolen tar utgangspunkt i elevens nivå, og det er aldri for sent å begynne å spille cello.

Undervisningens form
Celloundervisningen kan foregå enten i grupper med mini-celloer eller som tradisjonell kulturskoleundervisning. Minicellister kan starte fra de er ca 4 år mens den vanlige undervisningen kan starte når man er 6 år. Celloer brukes hovedsakelig til samspill, derfor inngår dette også i undervisningen, dels i timen og dels i form av f.eks. orkestersamspill i Værnesensemblet
 
Øving
For å oppnå et tilfredsstillende resultat, må man være innstilt på å øve regelmessig hjemme, helst daglig.

Foto: Ann Kristin Andersson