Skip to main content

Valthorn

Valthorn er mest brukt i korps men kan også brukes i kammermusikk og orkester. Hornundervisningen på kulturskolen tar utgangspunkt i elevens nivå og ambisjoner. 
 
Undervisningen
Valthorn tilhører messinginstrumentene sammen med, kornett og trompet, trombone euphonium, og tuba. I kulturskolen kan man få undervisning på alle messinginstrumenter.
 
Alder
Man kan begynne å spille på valthorn når man er ca 8 år gammel, avhengig av elevens størrelse og modenhet. 

Samspill
Det er meget gode samspillsmuligheter for valthorn. Man kan spille i korps, kammermusikk i små grupper, eller man kan delta i storband og forskjellige større og mindre prosjekter. Det avholdes jevnlig konserter, hvor elever spiller for hverandre og for familie og venner. 
 
Instrument
Kulturskolen har ikke valthorn til utleie. Hvis man vil spille valthorn bør man snakke med sitt lokale skolekorps først.
 
Øving
For å oppnå et tilfredsstillende resultat, må man være innstilt på å øve regelmessig hjemme, helst daglig.

Startalder
fra 8 år

Valthorn

Aksepter cookies på vår hjemmeside

Back to top