Skip to main content Skip to footer

Valthorn

Valthorn er mest brukt i korps men kan også brukes i kammermusikk og orkester. Hornundervisningen på kulturskolen tar utgangspunkt i elevens nivå og ambisjoner. 

Valthorn tilhører messinginstrumentene sammen med, kornett og trompet, trombone euphonium, og tuba. I kulturskolen kan man få undervisning på alle messinginstrumenter.
 
Man kan begynne å spille på valthorn når man er ca 8 år gammel, avhengig av elevens størrelse og modenhet. 

Det er meget gode samspillsmuligheter for valthorn. Man kan spille i korps, kammermusikk i små grupper, eller man kan delta i storband og forskjellige større og mindre prosjekter. Det avholdes jevnlig konserter, hvor elever spiller for hverandre og for familie og venner. 

Kulturskolen har ikke valthorn til utleie. Hvis man vil spille valthorn bør man snakke med sitt lokale skolekorps først.

For å oppnå et tilfredsstillende resultat, må man være innstilt på å øve regelmessig hjemme, helst daglig.