Skip to main content Skip to footer

Fløyte

Fløyte er et instrument i treblåserfamilien. De første tverrfløytene var laget av tre uten klaffer og hadde bare hull man dekket med fingrene. Etter hvert som fløyten utviklet seg kom det flere klaffer til. Fløyten ble etter hvert produsert i metall for å forsterke lyden. Fløyte brukes i korps, orkester og som soloinstrument.

Hvem kan søke?

Elever fra 3. trinn og oppover.

Hvordan organiseres undervisningen?

Undervisningen foregår i grupper på 2-4 elever i 30-45 minutter pr. Uke. Individuell undervisning kan forekomme ved spesielle behov eller hensyn. Ingen elever skal ha mindre enn 20 minutter pr. uke.

Tid og sted for undervisningen

Undervisningen foregår både desentralisert på skolene i skoletida/etter skoletid, og på Kimen på ettermiddagstid. 

Hva må vi skaffe av utstyr?

Fløyteelevene som begynner i korps låner instrumenter og notestativ fra skolekorpset. Kulturskolen har også noen få instrumenter til utleie. Elevene må kjøpe undervisningsbøker etter anvisning fra læreren.

Øving
For å oppnå et tilfredsstillende resultat, må man være innstilt på å øve regelmessig hjemme, helst daglig. 


Foto: Ann Kristin Andersson