Skip to main content

Althorn

Althorn i kulturskolen er stort sett tilknyttet skolekorpsene, og instrument kan i all hovedsak lånes derfra. Ta kontakt med ditt lokale skolekorps dersom du ønsker å spille horn. 
Undervisning på horn foregår i grupper der det er mulig. Geografiske hensyn kan gjøre at vi i noen tilfeller underviser enkeltelever.

Øving
For å oppnå et tilfredsstillende resultat, må man være innstilt på å øve regelmessig hjemme, helst daglig.
 
Althorn er et musikkinstrument blant messingblåseinstrumentene. Althornet er helst er stemt i Ess/Eb og har tre ventiler. Det ser ut som en liten tuba eller et lite eufonium. Althornet oppstod på 1830-tallet i Østerrike. Den første delen av ordet kommer opprinnelig av det latinske ordet «altus» som betyr høy. (Wikipedia)
 

Althorn

Aksepter cookies på vår hjemmeside

Back to top