Skip to main content Skip to footer

Althorn

Althorn i kulturskolen er stort sett tilknyttet skolekorpsene, og instrument kan i all hovedsak lånes derfra. Ta kontakt med ditt lokale skolekorps dersom du ønsker å spille horn. 
Undervisning på horn foregår i grupper der det er mulig. Geografiske hensyn kan gjøre at vi i noen tilfeller underviser enkeltelever.

Øving
For å oppnå et tilfredsstillende resultat, må man være innstilt på å øve regelmessig hjemme, helst daglig.