Skip to main content Skip to footer

Klarinett

Klarinett er mest brukt i korps men kan også brukes i kammermusikk og orkester. Klarinettundervisningen på kulturskolen tar utgangspunkt i elevens nivå og ambisjoner.

Klarinett tilhører treblåseinstrumentene sammen med, fløyte, saksofon, obo og fagott. I kulturskolen kan man få undervisning på fløyte og saksofon, i tillegg til klarinett.

Man kan begynne å spille på klarinett når man er ca 8 år gammel, avhengig av elevens størrelse og modenhet. 

Det er meget gode samspillsmuligheter for klarinett. De fleste som starter på klarinett spiller allerede i et skolekorps. I tillegg kan man spille kammermusikk i små grupper eller man kan delta i storband og forskjellige større og mindre prosjekter. Det avholdes jevnlig konserter, hvor elever spiller for hverandre og for familie og venner. 

Kulturskolen har ikke klarinett til utleie. Hvis man vil spille klarinett bør man snakke med sitt lokale skolekorps først.
For å oppnå et tilfredsstillende resultat, må man være innstilt på å øve regelmessig hjemme, helst daglig.


Foto: Ann Kristin Andersson