Skip to main content

Kornett/trompet

Undervisning på kornett og trompet er i hovedsak tilknyttet korpsopplæring. Ditt lokale skolekorps vil også være behjelpelige med lån av instrument. Opplæringen foregår stort sett i grupper, men kan unntaksvis foregå som enkeltundervisning hvis spesielle hensyn tilsier det. 
Undervisningen er notebasert. Anbefalt alder for oppstart er 8-9 år.

For å oppnå et tilfredsstillende resultat, må man være innstilt på å øve regelmessig hjemme, helst daglig.
 
Her kan du lese mer om trompeten: http://no.wikipedia.org/wiki/Trompet
 
Har du lyst til å lese mer om kornett/trompet, eller høre skikkelig bra trompetmusikk? Her kan du lese om en av Norges beste trompetister, Ole Edvard Antonsen
 
Eller vil du kanskje finne ut mer om Tine Thing Helseth
 
Lærere på kornett/trompet hos oss er for tiden Ronny Farsund, Geir Lauvås og Mette Stene Ertsgaard

Foto: Ann Kristin Andersson

Kornett/trompet

Aksepter cookies på vår hjemmeside

Back to top