Skip to main content Skip to footer

Mini-Fiolin

Har du lyst til å lære og spille fiolin? Mini-fiolin er et tilbud for barn fra 5 år, i følge med voksne. Opplegget består av en undervisningstime pr uke med fiolinlærer.
Opplegget fordrer at en voksen (fortrinnsvis den samme) følger barna til spilletime hver uke, spiller med, og bidrar når elevene skal jobbe med stoffet hjemme.