Skip to main content Skip to footer

Mini-Trompet

Har du lyst til å lære og spille trompet? Mini-trompet er et tilbud for barn fra 5-6 år. Gehørbasert opplæring, som består av to undervisningstimer pr uke, begge timer med trompetlærer, og en av timene med pianoakkompagnatør i tillegg.
Foreldre må være med minst en gang i uka, sånn at de kan bidra når elevene skal jobbe med stoffet hjemme.

Foto: Ann Kristin Andersson