Skip to main content Skip to footer

Kompaniene

Elever fra 7.klasse kan søke på kompani, et fordypningstilbud i dans med særlig fokus på koreografi og opptreden. Elevene deles inn i aspirant, junior og senior etter alder og nivå. Opptak gjøres for ett skoleår, og alle søkere må møte til audition. Elevene må delta på minst én danseklasse i kulturskolen i tillegg til kompanitimen.