Skip to main content Skip to footer

Klassisk ballett

Fra 6 år og oppover. Ulike nivåer og aldersgrupper.
 
Klassisk ballett er grunnlaget for alle typer scenisk dans, og er viktig teknisk trening om man ønsker å bli en god danser. Vi jobber blant annet med teknikk, musikalitet og formidling.
En ballett-time består av tekniske øvelser ved barren og på gulvet, tøying og koreografi.

Faste arrangement for danseelevene er avslutning til jul, og forestilling før sommerferien.

Foto: Anna Sterud Hellandsvik