Skip to main content Skip to footer

Slagverk


Alt som lager lyd, når man spiller på det, kan brukes som slagverk, og derfor er listen over slagverksinstrumenter uendelig lang. Du kan for eksempel lære å spille trommesett og perkusjon - jazz, rock, latin, og hiphop for å nevne noen stilarter - og du kan lære å spille på melodiske instrumenter som xylofon, marimba og vibrafon. I kulturskolens slagverksavdeling finner du hele instrumentariet fra trommesett og perkusjon til symfoniorkestrets skarptrommer, xylofoner, pauker og cymbaler.
 
Samspill
Når du spiller slagverk, er der store muligheter for å delta i forskjellige samspillsgrupper og orkestre. Mange av våre slagverkere spiller i sitt skolekorps eller deltar i band eller andre grupper av samspill. Det avholdes jevnlig konserter, hvor elever spiller for hverandre og for familie og venner.
 
Instrument
For å kunne øve hjemme behøver du i starten kun å kjøpe et par trommestikker og en trommepad. Kulturskolen har ikke slagverk til utleie. Hvis man vil spille slagverk bør man snakke med sitt lokale skolekorps først eller kjøpe sitt eget utstyr.

Øving
For å oppnå et tilfredsstillende resultat, må man være innstilt på å øve regelmessig hjemme, helst daglig.
 
Startalder
fra 8 år

Foto: Ann Kristin Andersson