Skip to main content Skip to footer

Kornett/trompet

Undervisning på kornett og trompet er i hovedsak tilknyttet korpsopplæring. Ditt lokale skolekorps vil også være behjelpelige med lån av instrument. Opplæringen foregår stort sett i grupper, men kan unntaksvis foregå som enkeltundervisning hvis spesielle hensyn tilsier det. 
Undervisningen er notebasert. Anbefalt alder for oppstart er 8-9 år.

For å oppnå et tilfredsstillende resultat, må man være innstilt på å øve regelmessig hjemme, helst daglig.
 
Lærere på kornett/trompet hos oss er for tiden Ronny Farsund, Geir Lauvås og Mette Stene Ertsgaard

Foto: Ann Kristin Andersson