Skip to main content

Trekkspill

Anbefalt alder ved oppstart: 8-9 år

 

INSTRUMENT:
Fortrinnsvis bør du ha et eget trekkspill. Om du ikke allerede har kan det være lurt å spørre lærer til råds for å finne et trekkspill som passer både i størrelse og kvalitet.
Trekkspill har tre ulike tastatursystemer. Norsk og svensk knappesystem og pianosystem. Rådfør deg gjerne med lærer før du velger.
Kulturskolen har noen få trekkspill for utleie.
 
INNHOLD I UNDERVISNINGEN:
Undervisningen er notebasert, men vi driver også med gehørspill, rytmetrening, improvisasjon, samspill og besifringsspill.
På trekkspill er det vanlig å dele inn elevene i grupper på 3-4 stykker. Det tas hensyn til alder og nivå.
Det er spennende og morsomt å lære seg å spille på trekkspill, og du vil få mange muligheter til å spille sammen med andre instrumentgrupper i kulturskolen.
Du kan også få delta på kulturskolens mange konserter i løpet av skoleåret.
Det finnes mange ulike lærebøker på markedet, men dette er noe du stifter bekjentskap med når undervisningen starter.
 
ØVING:
Skal man lære seg å spille på et instrument, er det en forutsetning at man øver mellom hver gang man er på time. Eleven må øve litt hver dag, og det er ønskelig at foreldre legger til rette for dette og gjerne er med på øvingsstunden for å motivere og hjelpe. Dette er spesielt viktig i startfasen.
 
LYTTEEKSEMPLER: 
Gå gjerne inn på for eksempel YouTube for å lytte på både barn og voksne som spiller trekkspill. Under finner du to linker til YouTube som det kan være morsomt å se/høre på.
 


Trekkspill

Aksepter cookies på vår hjemmeside

Back to top