Skip to main content

Keyboard

Anbefalt alder ved oppstart: 8-9 år

INSTRUMENT:

Elever må ha et eget keyboard. Om du ikke allerede har kan det være lurt å spørre lærer til råds for å finne et keyboard som passer både i størrelse og kvalitet.
Keyboard kan variere i for eksempel tangentstørrelse, samt en del andre ting. Rådfør deg gjerne med lærer før du velger.
 
INNHOLD I UNDERVISNINGEN:
Undervisningen er notebasert, men vi driver også med gehørspill, rytmetrening, improvisasjon, samspill og besifringsspill.
På keyboard er det vanlig å dele inn elevene i grupper på 3-4 stykker. Det tas hensyn til alder og nivå.
Det er spennende og morsomt å lære seg å spille på keyboard, og du vil få mange muligheter til å spille sammen med andre instrumentgrupper i kulturskolen.
Du kan også få delta på kulturskolens mange konserter i løpet av skoleåret.
Det finnes mange ulike lærebøker på markedet, men dette er noe du stifter bekjentskap med når undervisningen starter.
 
ØVING:
Skal man lære seg å spille på et instrument, er det en forutsetning at man øver mellom hver gang man er på time. Eleven må øve litt hver dag, og det er ønskelig at foreldre legger til rette for dette og gjerne er med på øvingsstunden for å motivere og hjelpe. Dette er spesielt viktig i startfasen.
 
LYTTEEKSEMPLER: 
Gå gjerne inn på for eksempel YouTube for å lytte på både barn og voksne som spiller keyboard. Under finner du to linker til YouTube som det kan være morsomt å se/høre på.
 
 

Keyboard

Aksepter cookies på vår hjemmeside

Back to top