Skip to main content

Piano

Anbefalinger (alder, modenhet):  

Tidligst 8-9 år 

 

Beskrivelse av fag/instrument og innhold i undervisningen:

Undervisningen er notebasert, men vi jobber også med gehørspill, improvisasjon, samspill og besifring. Vi følger ulike hefter/metodeverk, som eleven må kjøpe selv. Det er også en forutsetning at eleven har et akustisk piano eller et el.piano med vektede tangenter hjemme, og at han/hun har tid til å øve en liten stund hver dag.

 

Vi prøver å sette sammen elevene i grupper på to og to der vi får det til å gå opp med alder og nivå.


Foto: Ann Kristin Andersson

Piano

Aksepter cookies på vår hjemmeside

Back to top