Skip to main content Skip to footer

Visuelle kunstfag

På Visuelle kunstfag jobber elevene med å utvikle skapergleden, og elevene får utvikle sin uttrykksevne, formsans og sine kunstfaglige ferdigheter.
Vi har fire grupper for for elever fra 7 til 19 år. Undervisningen foregår med pedagog og assistent, uten foresatte til stede. Elevene må ha evne til å arbeide selvstendig. 
Undervisningens varighet er 90 minutter pr. uke, og foregår på Verkstedet på Kimen kulturhus.
Vi jobber med ulike materialer og bredde innen teknikker, som tegning, maling, skulptur, grafikk, keramikk og vi syr og tover en del. Elevene har også mulighet for å jobbe med fotografering som billeduttrykk, eller som kan videreføres til film eller animasjonsfilm. Interesser og ønsker til de elevene som går på visuelle kunstfag blir hørt, og elevene har muligheten til å påvirke fagfeltene vi jobber med i gruppen.
Et viktig fokus er at den enkelte elev skal få utvikle sine egne individuelle uttrykksmåter og ferdigheter innenfor flere teknikker, med mestring i fokus.
Vi bruker galleriet i Kimen aktivt til å oppleve kunst som kan gi inspirasjon til ny kunst. Kulturskolen har en årlig utstilling i galleriet, der vi inviterer til vernissasje og får vist hva vi har jobbet med den siste tiden.
Er du nysgjerrig og har lyst til å skape noe så kan visuelle kunstfag være noe for deg.

Foto: Aina Fredriksen