Skip to main content

Visuelle kunstfag

Visuelle kunstfag

I Visuelle kunstfag jobber vi med å utvikle skapergleden, der elevene få utvikle sin uttrykksevne, formsans og sine kunstfaglige ferdigheter.
Vi har to grupper der undervisningen passer for elever fra 8 til 18 år.
Undervisningens varighet er 1, 5 time pr. uke
Vi jobber med ulike materialer og bredde innen teknikker, som tegning, maling, skulptur, grafikk, keramikk og vi syr og tover en del. Elevene har også mulighet for å jobbe med fotografering som billeduttrykk, eller som kan videreføres til film eller animasjonsfilm. Interesser og ønsker til de elevene som går på visuelle kunstfag blir hørt, og elevene har muligheten til å påvirke fagfeltene vi jobber med i gruppen.
Et viktig fokus er at den enkelte elev skal få utvikle sine egne individuelle uttrykksmåter og ferdigheter innenfor flere teknikker, med mestring i fokus.
Vi bruker galleriet i Kimen aktivt til å oppleve kunst som kan gi inspirasjon til ny kunst. Kulturskolen har en årlig utstilling i galleriet, der vi inviterer til vernissasje og får vist hva vi har jobbet med den siste tiden.
Er du nysgjerrig og har lyst til å skape noe så kan visuelle kunstfag være noe for deg.

Foto: Aina Fredriksen

Visuelle kunstfag

Aksepter cookies på vår hjemmeside

Back to top